WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 7 - Procent och konsumentprisindex.

År 1983 kostade en vara 468 kr. Detta år var konsumentprisindex 132,6. 1985 var konsumentprisindex 153,8. Vad borde då varan ha kostat om prisökningen hade följt konsumentprisindex? Avrunda svaret till heltal.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar