Facit, Potens/kvadratrotkassa

Ge inte upp om ditt svar inte stämmer med facit. Du kan ha tänkt helt rätt, men bara räknat fel. Prova en gång till. Om ditt svar ändå inte stämmer med facit, kan du gå till "Sök animation eller rubrik" för att hitta en animation som ger förklaring, eller berätta för din lärare hur du tänkt, och be om hjälp. Du kan vara inne på rätt spår och behöver bara en liten knuff framåt. Och om du inte förstår förklaringen, ställ följdfrågor ända tills du förstått. Då kommer självförtroendet. Lämna aldrig en uppgift utan att du förstått.

Uppgift 1 - Potensräkning.

Uppgift 2 - Potensräkning.

Uppgift 3 - Potensräkning.

Uppgift 4 - Potensräkning.

Uppgift 5 - Potensräkning.

Uppgift 6 - Potensräkning.

Uppgift 7 - Potensräkning.

Uppgift 8 - Potensräkning.

Uppgift 9 - Potenser, prefix.

Uppgift 10 - Potenser, fart.

Uppgift 11 - Kvadratrotsräkning.

Uppgift 12 - Kvadratrot, ekvation.

Uppgift 13 - Kvadratrot, ekvation.

Uppgift 14 - Kvadratrot, geometri.

Uppgift 15 - Potenser, geometri.

Uppgift 16 - Kvadratrot, rymddiagonal.

Uppgift 17 - Potenser, procent.

Uppgift 18 - Potenser, funktioner.

Uppgift 19 - Kvadratrot, funktioner.

Uppgift 20 - Potenser,geometri.