Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Om WebMath

"Skolan funkade - men matten förstod jag aldrig"

WebMath är tänkt som ett stöd till lärare, lärarkandidater, elever och föräldrar, och är sprunget ur mångåriga funderingar över varför så många elever har mer eller mindre problem med matematik, trots att de har intellektuell förmåga att utan problem kunna tillgodogöra sig grundläggande matematikundervisning.

Efter att under många år ha intervjuat elever och vuxna är vår slutsats att problemen bottnar i att varje enskild elev inte haft självförtroende att använda just sitt sätt att tänka. Då eleven vågar tro på sin förmåga ökar omgående elevens matematiska självförtroende och därmed även prestationerna i matematik.

De flesta föräldrar försöker hjälpa sina barn med läxor. Med matematikläxan uppstår emellertid ofta problem som bottnar i att föräldern inte vet hur man undervisar på skolan och dessutom har ett annat "matematik-tänkande" än sitt barn. Vi vill med WebMath stödja alla de föräldrar som vill bistå sina barn med matematikläxan - och på så sätt bidra till att våra ungdomars självförtroende hålls intakt i matematik, vilket direkt ger en överspridning till andra ämnen.

Den pedagogiska idén

Den pedagogiska idèn som ligger till grund för Webmath bygger på att man via Internet ska kunna tillgodogöra sig hela grundskolans och gymnasiets matematikkurser på ett varierat och intresseväckande sätt. WebMath omfattar f n 542 animerade lektioner och är heltäckande från det mest elementära i åk 1 på grundskolan till Integraler på gymnasiet. WebMath har bl a visat sig vara mycket effektivt både för elever som behöver täppa till kunskapsluckor i matematik, och för elever som vill gå snabbare fram i kursen och ha utmaningar, samt för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. WebMath fungerar även som lärarhandledning där läraren dels får konkreta tips på lektionsupplägg, dels möjlighet till analys och utveckling enskilt eller tillsammans med kollegor. Det är en sammanhållen digital lärobok med tester, facit, diagnoser och en bank med prov samt en utvecklingslista där varje elev kan bokföra sina framsteg. Det är guiden Mathilda som står för sammanhållningen och påpekar alltid vilka förkunskaper som behövs inför ett visst kapitel och var i WebMath man hittar dem. Man kan även via sökfunktionen lätt hitta till rätt animation.

"Internetkursen" är helt fristående från olika läromedel som nu används. Den ska vara ett komplement.

Kursen inleds med en presentation av en del av de sätt att tänka matematik som kommit fram under intervjuerna med elever och vuxna. Avsikten med de inledande avsnitten är att eleven och föräldern ska inse att "mitt" sätt att tänka matematik duger.

Varje delmoment, t ex bråkräkning, inleds med länken "Vad har jag för nytta av bråkräkning?". Därefter kommer ett antal länkar där olika sätt att räkna bråkräkning presenteras. Varje delmoment avslutas med länken "Hur var det nu?"
Inlärningen är uppbyggd som en dialog mellan de i WebMath medverkande "personerna".

I vänster meny på startsidan till WebMath finns en "Snabbguide med många smakprov" som kan vara till hjälp för att förstå den pedagogiska idén som ligger till grund för Webmath. Om du klickar på "Vad betyder ordet ekvation - egentligen?" i Matheus pratbubbla på startsidan får du en inblick i vår syn på språkets betydelse för förståelsen av de matematiska begreppen.

Kontakt

WebMath produceras och ägs av InformationsTeknologi, Sävar. Fredrik Westman är produktionsledare och ansvarig utgivare.

Adress
InformationsTeknologi, Sävar
Hoppets Gränd 2
903 34 Umeå
Tel: 090-50385
Mobile: 070-5512291 eller 070-6969360
E-post: info@webmath.se

 

Vi som producerar

InformationsTeknologi, Sävar, projektledning och manuskript
Visualism AB, webbsidan och appen
Codevelop AB, webbsidan
Kakao Graphics HB, illustrationer, animationer
Julia Hultdin, animationer
Peter Lundholm, animationer

"Ingen annan kan" är producerat av:
Johan Broman
Jonas Ernhill

Staffan Lundgren har välvilligt ställt seriestrippen "Staffan" till vårt förfogande.

Mattegänget

Abdi, Abdi Hanad. Ania, Boel Dahlberg.
Bosse, Joel Morén. Fredrik, Hans Örtegren.
Hiam, Åsa Lindgren. Juan, Bertil Kohl.
Klas Pontus, Lars Boström. Kraxe, Mikael Rutberg.
Lina, Clara van Hoof. Matheus, Fredrik Westman.
Mathilda, Ulla-Britt Westman. Olga, Vivan Berglund.
Oliva, Annelie Selberg. Olle, Sven Ollander.
Olof, Peter Lundholm.  

Medverkande

Camilla Husberg: Idé till Kraxes tabell.
Petter Alfsson-Thoor: Bild av landande fallskärmshoppare.
Hans Berggren: Bild av speedhoppare.
Carlsen Comics: Bild av skeppet Sirius.
Lisbeth Eriksson och "Pillan": Bilder av lingonsylt.
Abbot Kinney Blvd: Bild av spagettimått.
Lantmäteriet: Kartbild över Västerbotten.
Ann Lindberg: Diagram från speedhopp.
Martin Rosén: Bild av basehopp från fjället Skierfe i Sareks nationalpark.
Saltå Kvarn: Bild av spagettipaket.
Anton Westman: Speedfilm.
Sture Marklund: Kluriga matteproblem och animationer i taluppfattning.
Folksam; Krockande bil.
hitta.se: Koordinatvisning.
Wikipedia:
    Norrsken, http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Polarlicht_2.jpg
    Newtons vagga, http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Newtons_cradle_animation_book.gif
    Steve Felix, Doylestown, OH, USA, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Busy_birdfeeders.jpg
    Kilogramprototyper, http://sv.wikipedia.org/wiki/Arkivkilogrammet
    Jordklotet: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dygn#/media/File:Rotating_earth_(large).gif
    Solur: http://varldenshistoria.se/dagligt-liv/kultur/tidmatning-fore-ar-0
    Vattenur: http://www.kellomuseo.fi/finlands_urmuseum/grund.html
    Ktesibios vattenur: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Clepsydra-Diagram-Fancy.jpeg
    Timglas: http://sv.wikipedia.org/wiki/Timglas#/media/File:Wooden_hourglass.jpg
    Doxa fickur: http://www.vadärdenvärd.se/s/1024952/fickur-doxa-vitmetall/
    Atomur:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChipScaleClock2_HR.jpg
    Hicham El Guerrouj:http://www.iaaf.org/news/feature/hicham-el-guerrouj-retirement-kids-athletics
    klockan: http://www.klockan.info/
    David Rudisha:kirby Lee/image of Sport

 

Copyright © InformationsTeknologi Sävar