WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 5 - Procentuell höjning/sänkning.

Pers uppgörelse med sina förldrar löd: Huset behöver städas 1 gång per vecka. Om du städar huset får du 150 kr per tillfälle. Arbetet utfördes mycket väl ett antal gånger, och de nöjda föräldrarna höjde lönen med 14%. Men allteftersom veckorna gick sjönk kvaliteten på städningen, vilket medförde en lönesänkning med 14%. Hur stor var nu Pers lön per städtillfälle? Avrunda svaret till heltal.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar