WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 4 - Procent och rabatt.

Inför lanseringen av en ny kameramodell såldes den tidigare modellen med 25% rabatt. Det rabatterade priset var 660 kr billigare än det ursprungliga priset.

a) Hur mycket kostade kameran före prissänkningen?

b) Hur mycket fick Olga betala för kameran?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar