WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 3 - Procent och hästaffärer.

a) En ridhäst som ännu inte var inriden köptes för 32000 kr. Efter det att den nye ägaren ridit in hästen höjdes priset med 23%. Vilket var priset på hästen då?

b) Flickan som då köpte hästen var en skicklig affärskvinna, och lyckades "övertala" säljaren att sälja hästen för 35000 kr. Hur många procents vinst gjorde säljaren på denna äffär? Avrunda svaret till hela procent.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar