WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 2 - Procent och procentenheter.

Räntesatsen för ett lån på 75000 kr ändrades från 6% till 5,4%. Hur stor var minskningen i:

a) Procentenheter?

b) Procent?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar