WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 18 - Procent, geometri, algebra.

En kvadrat är omskriven av en cirkel. Hur många procent större än cirkelns area jämfört med kvadratens area?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar