Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 18 - Procent, geometri, algebra.

En kvadrat är omskriven av en cirkel. Hur många procent större än cirkelns area jämfört med kvadratens area?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar