WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 17 - Procent, geometri, algebra.

En cirkel är inskriven i en kvadrat. Hur många procent mindre är cirkelns omkrets än kvadratens omkrets?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar