WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 16 - Procent och Pythagoras sats.

En omskriven cirkel till en egyptisk triangel har diametern 5 cm.

a) Hur många procent av cirkelns area utgörs av den egyptiska triangelns area? Avrunda svaret till hela procent.

b) Visa att problemet även går att lösa utan att använda uppgiften att cirkelns diameter är 5 cm.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar