Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 14 - Procent, fart, tid, sträcka.

Kl 9.45 startades en bilresa på 34 mil. Resan gick längs en motorväg där högsta tillåtna fart var 110 km/h.

a) Hur mycket är klockan då man kommer fram, om medelfarten på resan var 80 km/h?

b) Med hur många procent måste medelfarten höjas för att vara framme 13.09?

c) Är det rimligt att hinna fram till kl 13.09 om man håller fartbegränsningen 110 km/h?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar