WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 12 - Procent, ränta, amortering.

Olivia köper en ny bil för 163000 kr. Hon lånar 60000 och betalar resten kontant. Varje kvartal ska hon amortera 1500 kr med rak amortering. Hur stor blir hennes räntekostnad under det första året då räntesatsen är 6%? Bortse från ev skatteeffekter.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar