WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 11 - Procent och aktier.

Ett företags aktievärde steg 3 år i följd med 12%, 15% respektive 20%. Under fjärde året sjönk företagets vinst dramatiskt, och aktievärdet sjönk med 20%. Med hur många procent hade aktievärdet totalt stigit under de 4 åren? Avrunda svaret till hela procent.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar