WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 10 - Procent, ränta och skatt.

Det var en gång en elev vid Mimerskolan i Umeå som hette Lina. I slutet av juni 1993 hade hon svintur och vann 50000 kr på lotto. Hon satte in pengarna på banken den 1 juli 1993. Räntesatsen fram till 31 december 1993 var 7%. Under hela 1994 var räntesatsen 6,5%. Hur mycket hade hon sammanlagt på sitt konto 31 december 1994? Tänk på att hon måste betala 30% i skatt på varje årsränta. Avrunda svaret till heltal.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar