WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 1 - Procent, bråkform, decimalform.

Skriv som procent och decimalform.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar