WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 9 - Kan svaret bli större vid division?

Beräkna följande två uppgifter.Gör uträkning a) i bråkform, och b) i decimalform. Försök ge en förklaring till att svaren blir större än 5.

a)

b)

Copyright © InformationsTeknologi Sävar