WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 4 - Bråk i storleksordning.

Ordna bråken i storleksordning genom att räkna i bråkform. Börja med det minsta bråktalet.

a)

b)

Copyright © InformationsTeknologi Sävar