WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 2 - Dela upp i primtal.

Dela upp talen 6, 9, 12 och 18 i primtal.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar