Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 12 - Bråk, geometri och procent.

Se figuren. Medelpunktsvinkeln är 45 grader. Hur stor del av hela cirkelns area utgör den markerade arean. Svara i både bråkform och procent.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar