WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 11 - Bråk och geometri.

Se figuren. Ange i både bråkform och procent hur stor del av hela kvadratens area som varje delarea utgör.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar