Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 7 - Jungfruns lön.


"En jungfru hade i årlig lön 540 kr. Hur många månader hade hon haft plats

då hon förtjänat 135 kr?" (Uppgiften är hämtad ur ett 70 år gammalt

avgångsprov för klass 6 i folkskolan. jungfru=piga, ha plats=ha anställning)

Copyright © InformationsTeknologi Sävar