WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 4 - Vilken siffersumma?


När man adderar siffrorna i ett tal får man en så kallad siffersumma.

Siffersumman i 2004 är 2+0+0+4=6. Vilken är den högsta siffersumma som

du kan avläsa på ett digitalt ur som visar timmar och minuter?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar