WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 20 - Tändsticksstjärna.


Lägg den här stjärnan av 18 tändstickor så att du får en sexhörning och 6 kongruenta trianglar,

d v s 6 trianglar som är lika formade och är lika stora.

Flytta sedan 6 av tändstickorna så att det i stället bildas en stjärna som består av 6 kongruenta

fyrhörningar, d v s som är lika formade och är lika stora.

Ett tips: En fyrhörning behöver inte ha räta vinklar.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar