Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 2 - Äggplockning.


Tre personer plockade sammanlagt 65 ägg i fyra hönshus.

I det första huset plockade var och en lika många ägg. I det andra huset plockade

var och en 3 gånger så många ägg som i det första huset. När de hade plockat

färdigt i det tredje huset hade de tre personerna sammanlagt 5 gånger så mycket

ägg som de hade när de började plockningen i det huset. I det fjärde hönshuset

plockade gruppen sammanlagt 5 ägg.

Hur många ägg plockade var och en i det första hönshuset?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar