Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 19 - Tåg som möts.


Två tåg närmar sig varandra på en järnväg med dubbelspår.

Det ena eget håller farten 180 km/h och det andra 120 km/h.

Hur långt är avståndet mellan tågen 1 minut innan de möts?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar