WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 18 - Omskriven cirkel.


Bilden visar en cirkel som är omskriven omkring en kvadrat. Hur många

procent är kvadratens area area jämfört med cirkelns area? Krysset anger

cirkelns medelpunkt.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar