WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 17 - Pi och procent.


Bilden visar en cirkel som är inskriven i en kvadrat. Hur många procent är

cirkelns area jämfört med kvadratens area?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar