WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 16 - Areaskala och procent.


Bilden visar en liten cirkel (färgad) och en stor cirkel. Den lilla cirkelns

diameter träffar den stora cirkelns medelpunkt. Hur många procent utgör

den lilla cirkelns area av den stora cirkelns area?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar