Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 12 - Julbrådska i Tomtebo.


Ute på gården i Tomtebo är det ganska rörigt. Julbrådskan är total. Tomtarna

springer runt och söker sina renar, och renarna som vet vad som väntar,

försöker smita undan. Just nu kan man i röran urskilja sammanlagt 18 individer

och 50 ben. Hur många av individerna är tomtar och hur många är renar?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar