WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 11 - Tildes kakelhund.


I Tildes familj har man nyligen låtit sätta kakel på väggarna i badrummet. På

en av väggarna fick Tilde designa en egen kakelfigur som hon döpte till

"Gul hund" (se bilden). Kakelplattorna har måtten 10x10 cm. Varje hel platta

har alltså arean 1 kvadratdecimeter. Hur stor area har Tildes gula kakelhund?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar