Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 10 - Ta bort tändstickor.


Bilden visar hur sex kvadrater är uppbyggda av 17 tändstickor. Ta bort 6 tändstickor så att det sedan återstår 2 kvadrater.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar