Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 9 - Räknemaskinen.


Den här maskinen utför vissa förprogrammerade räkneoperationer. Om man

knappar in talserien 8, 10, 2 får man svaret 16. Talserien 4, 15, 5 ger svaret 14

och serien 4, 6, 2 ger svaret 8.

Vilket svar ger maskinen på talserien 20, 20, 10?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar