WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 6 - Hannas veckopeng.


Systrarna Hanna, Alva och Vilma får olika mycket i veckopeng. Hanna är

yngst och får minst. Alva får varje vecka dubbelt så mycket som Hanna.

Vilma är äldst och får varje vecka tre gånger så mycket som Hanna plus

20 kronor. På fem veckor har systrarna fått sammanlagt 700 kr i veckopeng.

Hur stor är Hannas veckopeng?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar