WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 3 - Talföljder.


Två talföljder korsar varandra. Vilket tal finns i skärningspunkten?

2, 7, ? , 17, 22 (1)

2, 6, ? , 20, 30 (2)

Copyright © InformationsTeknologi Sävar