WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 20 - Hur många kuber?


Modellen här ovan är uppbyggd av ett antal kuber. Modellen

är solid, vilket innebär att den inte har några dolda hålrum.

Hur många kuber är modellen uppbyggd av?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar