Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 17 - Bilda ett ord.


I stjärnan gömmer sig ett ord på åtta bokstäver. Börja på bokstaven J.

Gör sedan ett visst antal hopp medurs för att hitta den andra bokstaven.

Fortsätt på samma sätt med samma antal hopp till varje ny bokstav.

Vilket är ordet? Det kan vara något du längtar efter ibland.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar