Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 15 - Glömt läxan?


Klassen består av 24 elever. En dag hade man läxa i både engelska och matte.

När läxorna redovisades visade det sig att 15 elever hade gjort engelskan och 20

elever hade gjort matten. 12 elever hade gjort både engelskan och matten.

Hur många hade missat att göra både engelska- och matteläxan?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar