Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 14 - Familjen Jansson.


I familjen Jansson har flickorna dubbelt så många systrar som bröder. I

samma familj har pojkarna fem gånger så många systrar som bröder. Hur

många pojkar och hur många flickor finns det i familjen Jansson?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar