WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 12 - Drottningens samling.


Drottningen har tre skrin i sitt kassavalv. Skrinen innehåller sammanlagt 360

ädelstenar. I det första skrinet förvarar hon diamanter, i det andra safirer och

i det tredje rubiner. Diamanterna och safirerna är tillsammans dubbelt så

många som rubinerna. Diamanterna och rubinerna är tillsammans 60 fler än

dubbla antalet safirer. Det finns 20 fler rubiner än safirer. Hur många

ädelstenar av varje sort har drottningen i sin samling?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar