Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 10 - Skala potatios.


Klass 8 d är på lägerskola. Paul, Petter och Patrik har fått i uppdrag att skala

300 potatisar till middagen. Paul kan som bäst skala 300 potatisar på 60 min.

Petter kan som bäst skala 300 potatisar på 75 min. Patrik kan som bäst skala

300 potatisar på 100 min. Hur lång tid skulle det ta om alla tre gjorde sitt

bästa och gjorde jobbet tillsammans?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar