WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 1 - Sandras famlij.


Sandra är enda barnet. Sandra och hennes pappa är tillsammans 49 år.

Sandra och hennes mamma är tillsammans 46 år. Sandras pappa och

mamma är tillsammans 73 år.

Hur gamla är var och en i Sandras familj?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar