WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 9 - Jessicas geobräde.


Jessica har tillverkat ett geobräde i slöjden. Nu har hon fått i uppgift att

lösa ett areaproblem med hjälp av brädet. Hon vet att den lilla raka kvadraten

är 1 areaenhet (1 ae).

Hur många areaenheter är den stora sneda kvadraten?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar