Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 8 - Godisremmar.


En fabrikör tillverkar godisremmar, som han säljer på olika marknader.

Remmarna är 1 meter långa. Priset har hittills varit 10 kr per rem.

Fabrikörens dotter tycker det är dumt att höja priset. Gör istället

varje rem lite kortare, föreslår hon. Då kan du höja vinsten utan att

höja priset.

Hur mycket ska fabrikören korta remmarna för att det ska motsvara

den prishöjning han hade tänkt sig?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar