WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 6 - Fiskarens nät.


En fiskare vittjade några nät. På det första nätet fanns bara en fisk. På det

andra nätet fanns dubbelt så många fiskar som på det första. På varje nytt nät

han lyfte upp fanns precis dubbelt så många fiskar som på det förra. Sammanlagt

fick fiskaren 63 fiskar.

Hur många nät vittjade han?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar