Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 5 - Bokmalarna.


De sex medlemmarna i kamratklubben Bokmalarna jämför hur många böcker var

och en har läst under sommaren. Sammanlagt har medlemmarna läst 28 böcker.

Erik har läst en bok mer än Ola.

Pär har läst lika många böcker som Erik och Ola läst sammanlagt.

Kia har läst en bok mer än Pär.

Flickorna har sammanlagt läst lika många böcker som pojkarna har läst sammanlagt.

Hur många böcker har var och en läst?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar