Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 2 - Spjälstaketet.


I lördags skulle Berit och Hasse måla om staketet framför sitt sommartorp.

Hasse målar 3 spjälor på 10 minuter, medan Berit hinner 5 spjälor på samma tid.

Hasse fick 40 minuters försprång. När arbetet var färdigt hade Hasse och Berit

målat lika många spjälor var. Hur många staketspjälor hade paret målat tillsammans?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar