Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 15 - Tims tunnel.


Tim har byggt en ny tunnel till sin modelljärnväg. Tunneln är exakt 1 m lång.

På premiärturen använder han ett tåg som är 0,5 m långt. Han kör tåget genom

tunneln med hastigheten 15 m/min.

Hur många sekunder tar det för hela tåget att passera tunneln?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar