WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 13 - Köbildning.


I en kö på 25 personer stod Malla på nittonde plats framifrån och Målle på

fjortonde plats bakifrån.

Hur många personer hade Malla och Målle mellan sig?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar