Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 12 - Två temperaturer.


Under vecka 40 läste Kalle varje dygn av maximi- och minimitemperaturerna utomhus.

Han förde in temperaturerna i en tabell (se bilden). Därefter räknade han ut

medeltemperaturen dels för varje dygn, dels för hela veckan. Medeltemperaturen

för hela veckan var exakt 10°C. Som du ser på bilden har någon varit framme och

suddat bort onsdagens temperaturuppgifter. Kan du gissa vilka temperaturer som

är bortsuddade?

Du får rätt för en rimlig gissning som inte förändrar veckans medeltemperatur (10°C).

Copyright © InformationsTeknologi Sävar