Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 11 - Spegling.


Titta noga på bilden till vänster. Tänk dig att du placerar en spegel på olika sätt

bredvid bilden. Hur kommer äpplet att se ut i spegeln? Två av spegelbilderna till höger

är äkta spegelbilder av äpplet. Vilka två?

En av bilderna är en rotation av äppelbilden. Vridningen är ett halvt varv.

Vilken bild är det?

En av bilderna är helt falsk. Vilken är falska bilden?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar